Сé започнува со “мали” задачи/активности.
Ако го наместиш кревет наутро, ќе имаш чувство дека првата задача што си си ја задал е веќе остварена. Тоа ќе ти даде чувство на гордост, но и поттик да ги направиш и другите задачи/активности кои си ги задал за во текот на денот. На…

--

--

Наместо да кажеш “Извини што доцнам”, кажи “Благодарам што ме чекаше”
Наместо да кажеш “Извини што заборавив”, кажи “Благодарам што ме потсети”
Наместо да кажеш “Извини што те повредив”, кажи “Благодарам што имаш трпение кон мене”

Промени го својот концепт на размислување и пристапот, но и умот на тие на…

--

--

Tip of the week

An interactive handbook for personal and professional development. Dedicated to CHANGE - in all its glory!